RedirectingRedirecting Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach - Strona g?ówna
Menu Content/Inhalt
Strona g?ówna

Menu g?ówne

Wycieczka do kina i na basen
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
13.11.2008.

Szko?a to nie tylko nauka, ale równie? wypoczynek i dobra zabawa. Dlatego te? 43 osobowa grupa m?odzie?y naszego gimnazjum wraz z opiekunkami wybra?a si? na wycieczk? do ?odzi. W kinie Cinema City uczniowie obejrzeli film „High School Musical 3” , który bardzo im si? spodoba? i dostarczy?  mi?ych wra?e?. Nast?pną atrakcją wycieczki by? pobyt na basenie w Ozorkowie, gdzie m?odzie? mog?a wykaza? si? swoimi umiej?tnościami p?ywackimi. Wśród wielu atrakcji uczniowie mieli do wyboru zje?d?alni?, jacuzzi, saun? oraz masa?e wodne. Najwi?kszą  jednak  frajd?  sprawi?o im korzystanie ze zje?d?alni. Wszyscy stwierdzili zgodnie, ?e basen to doskona?a forma odpoczynku i zabawy.
Wycieczk? zorganizowa?y panie Dorota Klarzak, Agnieszka Kolasi?ska , Agnieszka Kami?ska i Magdalena Golonka.
autor tekstu: p. Dorota Klarzak

 
Czas na Olimpusa
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
12.11.2008.

W dniach 3-7 listopada 2008 r. przeprowadzono w naszej szkole olimpiady przedmiotowe z j?zyka polskiego, geografii, chemii i fizyki. Do sesji jesiennej ogólnopolskiego konkursu przystąpi?o ?ącznie 134 uczestników. Najpopularniejszymi przedmiotami okaza?y si?  j. polski i  chemia. Uczniowie zmierzyli si? z testem wielokrotnego wyboru sk?adającego si? z 30 pyta? przygotowanych przez kadr? pedagogiczną Olimpusa. Zadania mia?y ró?ny stopie?  trudności i wymaga?y skupienia oraz koncentracji.

Więcej…
 
Wycieczka w Karkonosze
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
05.11.2008.

W dniach 24-28 pa?dziernika 2008 r. grupa uczniów z naszego gimnazjum oraz z trzeciej klasy liceum uczestniczy?a w wycieczce do Szklarskiej Por?by. M?odzie?ą opiekowa?o si? pi?cioro nauczycieli: Pani Jolanta Pietrzak, Pan Waldemar Pietrzak, Pan Grzegorz Kubicki, Pan Jacek Bartoszewski oraz Pan Arkadiusz Sochala.

Więcej…
 
Z czego s?ynie ?ąck?
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
02.11.2008.

Korzystając z pi?knej jesiennej aury, 42 - osobowa grupa pierwszoklasistów  z  krośniewickiego gimnazjum wybra?a si? na wycieczk? do stadniny koni w ?ącku. Mieści si? tutaj stado ogierów liczące blisko 100 koni. Zwiedzany przez m?odzie? ośrodek zajmuje si? g?ównie hodowlą koni, ale tak?e przyciąga turystów, stwarzając mo?liwoś? uprawiania jazdy konnej, powo?enia, uprawiania sportów wodnych czy ?owienia ryb. Stado ogierów w ?ącku ma ju? 85-letnią tradycj? i jest jednym z pierwszych stad w niepodleg?ej Polsce powsta?ych na mocy decyzji Prezydenta RP. W 1938 r. z uroków ziemi ?ąckiej korzysta? marsza?ek Edward Rydz-Śmig?y, czyniąc pobliski pa?ac letnią rezydencją.

Więcej…
 
Próbny egzamin gimnazjalistów z j?zyków obcych
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
27.10.2008.
21 pa?dziernika trzecioklasiści z krośniewickiego gimnazjum przystąpili do próbnego egzaminu z j?zyka obcego. Wi?kszoś? z nich pisa?a test z angielskiego, gdy? w?aśnie tego j?zyka uczyli si? jako obowiązkowego Egzamin rozpoczą? si? rano, trwa? 90 minut. Uczniowie mieli mo?liwoś? zweryfikowa? swoją wiedz? i dowiedzie? si?, z jakiego materia?u powinni uzupe?ni? braki: z gramatyki czy mo?e ze s?ówek. Przeprowadzenie testu by?o  równie? dobrym sprawdzianem stanu przygotowa? i organizacji egzaminu dla samych nauczycieli.
Więcej…
 
«« start « poprz. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 nast. » koniec »»

Pozycje: 445 - 450 z 612

Losowy obraz
Idol 2010 25

BIP

designed by made your web.com