RedirectingRedirecting Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach - Strona g?ówna
Menu Content/Inhalt
Strona g?ówna

Menu g?ówne

Nowa strona szkoły
Wpisał: Grzegorz Kubicki   
06.04.2015.
 
Gimnazjum im. Rodziny Rembieli?skich zwyci?zcą konkursu „Lekcja z SITA”
Wpisał: Agnieszka Bojanowska   
21.08.2014.
W?aśnie zako?czy? si? II etap konkursu „Lekcja z SITA”, w którym znalaz?o si? 13 szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z ca?ej Polski. Ostatnim zadaniem konkursu by?o opracowanie autorskiego projektu organizacji zaj?? z wykorzystaniem metody SITA. Zdaniem jury projekt autorstwa nauczycieli z gimnazjum im. Rodziny Rembieli?skich (mgr Waldemar Pietrzak – dyrektor szko?y; mgr Agnieszka Bojanowska – nauczyciel j?zyka angielskiego, mgr Lidia Grabska – nauczyciel j?zyka angielskiego; mgr Rafa? Szutoczkin – nauczyciel j?zyka niemieckiego; mgr Gra?yna Modli?ska – nauczyciel j?zyka rosyjskiego; mgr Justyna ?uczak – nauczyciel j?zyka francuskiego; mgr Renata Bulewicz – Garstka – nauczyciel historii, pedagog szkolny, mgr Anna Kmie? - nauczyciel biologii, mgr Beata Lipska- nauczyciel geografii, mgr Grzegorz Kubicki - nauczyciel fizyki, mgr Katarzyna Mizio?ek – wicedyrektor) okaza? si? najlepszy i tym samym zdoby? nagrod? g?ówną - 11 zestawów SITA (urządzenie oraz kurs j?zykowy),  a tak?e licencj? na korzystanie z tej metody. Dodatkowo dla zwyci?zcy firma ufunduje dwuetapowe szkolenie dla nauczycieli i opiekunów , którzy b?dą prowadzi? zaj?cia z wykorzystaniem metody SITA. Fundatorem nagrody jest firma SITA.
Więcej…
 
Recytatorskie zmagania Zuzi Przygodzkiej
Wpisał: Urszula Her?azi?ska   
17.06.2014.
Nadszed? czas na podsumowanie tegorocznych zmaga? recytatorskich uczennicy klasy IIIa - Zuzi Przygodzkiej. Zuzia w tym roku szkolnym wielokrotnie reprezentowa?a naszą szko?? w konkursach recytatorskich, w których zajmowa?a zaszczytne miejsca. W pa?dzierniku wzi??a udzia? w Powiatowym Konkursie Recytatorskim ,,W oparach Tuwima,, , zajmując II miejsce w powiecie. W drugim semestrze bezkonkurencyjnie pokonywa?a szczeble Konkursu Recytatorskiego ,,Pi?knie by? cz?owiekiem,, , zajmując I miejsce w eliminacjach gminnych i powiatowych. Ostatnim by? fina? XXXVI Konkursu Recytatorskiego im. Janusza Korczaka ,,Pi?knie by? cz?owiekiem,, w Ksią?nicy P?ockiej im. W?. Broniewskiego, w którym nasza uczennica uplasowa?a si? na miejscu III. Zuzi serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów w szkole średniej.
 
Kolejny sukces Kacpra Pietrzaka
Wpisał: Waldemar Pietrzak   
09.06.2014.
Kacper Pietrzak ucze? gimnazjum im Rodziny Rembieli?skich w Krośniewicach  Halowy Mistrz Województwa w biegu na 60 m w miniony weekend zdoby? tytu? Mistrza Województwa ?ódzkiego w kategorii m?odzików w biegu na 100 z czasem 11,37 sek. i wicemistrza w biegu na 300 m z czasem 37,94 sek. wynik Kacpra jest tylko 0,06 sekundy gorszy od rekordu Krośniewic,    nale?ącego do Micha?a Pietrzaka – Olimpijczyka z Londynu. Kacper Pietrzak zosta? obj?ty szkoleniem Kadry Wojewódzkiej i jest faworytem do medalu Mistrzostw Polski (obecnie trzeci na listach krajowych).
Więcej…
 
Rekrutacja
Wpisał: Katarzyna Mizio?ek   
26.03.2014.

Zespó? Szkó? Nr 1 w Krośniewicach

ZAPRASZA

 

do Liceum Ogólnokszta?cącego w Krośniewicach

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 

klasa medyczno-ratunkowa

klasa administracyjno-dziennikarska

Szczegó?y oferty edukacyjnej i harmonogram rekrutacji.

Wzór podania.

 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»

Pozycje: 1 - 6 z 612

Losowy obraz
Dzien Patrona 2012 24

BIP

designed by made your web.com